nedeľa, 19. mája 2024

Okno a zrkadlo

Úvahy inšpirované evanjeliom o hodnote a zmysle ľudského života (kazateľská príručka systematicky usporiadaná, rok A 2022/2023)

Vydal Michal Vaško, Prešov 2022

Objednávanie na adrese: oknoazrkadlo@gmail.com

Vydarený život A, B, C

Zamyslenia inšpirované evanjeliom o hodnote a zmysle ľudského života (kazateľská príručka systematicky usporiadaná)

Vydal Michal Vaško, Prešov 2010, 2011, 2012

Objednávanie na adrese: oknoazrkadlo@gmail.com

Studňa a pavučina

Úvahy o viere, láske, hodnotách života. Spoluautor Július Chalupa (1950-1991). Vydal SSV Trnava.

Dostupné na https://eobchod.ssv.sk/predajna/did/1521.xhtml

Studňa pod pavučinou

Kniha o viere, náboženstve, spiritualite, zmysle života a ľudských vzťahoch z aspektu evanjeliového nazerania. Vhodná aj ako systematická homiletická pomôcka.

Vydal Michal Vaško Prešov 2017. Objednávanie v predajniach náboženskej literatúry aj u autora: fabian.ant50@gmail.com

Studňa obklopená pavučinou

Hľadanie lásky a viery v každodennom živote – zaujímavé uchopenie biblického textu podľa osnovy nedeľných evanjelií.

Vydal Michal Vaško, Prešov 2018

Objednávanie na adrese: oknoazrkadlo@gmail.com

Sociálne a religiózne aspekty manželstva

Odborná publikácia pojednáva o hodnote manželstva vychádzajúc zo štyroch pilierov: (1) spoločenstvo v láske, (2) ochota prijať a vychovať deti, (3) monogamia, vernosť, výlučnosť, (4) nerozlučiteľnosť. Iba spojenie sociálneho a religiózneho pohľadu prináša komplexné nazeranie na  význam manželstva. Užitočná kniha pre všetkých, ktorí hľadajú partnerstvo, lásku a rodičovstvo v línii nadčasovej Božej múdrosti. Je to cesta k šťastnému a vydarenému životu.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, n.o. Bratislava, Ústav blahoslaveného Zefirína Mallu, Košice 2020

fabian.ant50@gmail.com

Teológia ohlasovania

Teória interpretácie Božieho slova v liturgickom prostredí, teória kázania, homílie, počas omše. Požiadavky kladené na biblický text, dnešných poslucháčov i kazateľa. Kniha je vhodná aj ako skriptá pre poslucháčov teológie.

Vydal Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Košice 1999.

Homiletika

Spoluautorstvo s Jozefom Vrablecom (1914-2003). Vysokoškolská teologická učebnica z oblasti ohlasovania viery, zvlášť vo vzťahu k liturgickému ohlasovaniu, homílie, kázne.

Vydal SSV Trnava 2001

Utrpenie má aj iný rozmer

Prečo trpím? Prečo práve ja a teraz? Kde je Boh – nevidí? Hľadanie odpovedí na základné otázky o zmysle utrpenia a náčrt pozitívnych aspektov.

Vydal Michal Vaško, Prešov 1999.

Rétorika

Ako presvedčivo hovoriť ? Zásady rečníctva pre verejné vystupovanie: príprava, prednes, chyby, gestá, technika, rečnícka krása a pôsobivosť.  Študijný materiál.

Vydavateľstvo VIENALA, Košice 2012

Kto môže kázať?

Kniha o kompetenciách v službe ohlasovania. Krátky prierez dejinami kazateľstva. Prečo dnes hovoríme, že laici môžu kázať, ale nemôžu mať homíliu? Študijný materiál. Vydal Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach 2004. ISBN 80-89138-11-X.