Vianoce v srdci 1990

Bernadeta Fabianová, spev 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11

Pavol Varga, spev 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, klávesy

Jaroslav Fabian, technická spolupráca a zvuková réžia

Július Chalupa, slov. text 2, 9, producent

Marcel Šiškovič, hudba a text 4, 7, 8, 11. Text 1, 10, 13

Vladimír Koronthály, hudba 1, 3, 10, 13, text 3, 12, hudobná réžia

Anton Fabian, producent

Noty/texty

Zodpovedný redaktor : Anton Fabian. Spev: Pavol Varga a Bernadeta Fabianová. Gitary: Miroslav Šály. Klávesy: Pavol Varga. Bicie: Jiří Majer. Hudobná réžia: Vladimír Koronthály. Zvuková réžia: Jaroslav Fabian. Design: Juraj Gacsay a Ivan Havasi. Vydalo : KRESŤANSKÉ HUDOBNÉ VYDAVATEĽSTVO 1990, KOŠICE Barca, Abovská 20