streda, 10. apríla 2024

MASARIK Albín: The Use of a Joke in Introductions to Anton Fabian’s Homilies

Abstract
This article analyses 35 homily-introductions based on a joke from the collection of 71 homilies by Prof. Anton Fabian. Besides providing tatistical data regarding the extent of the material in such introductions, the author examines the manner in which they are used, as shown in detail with three select examples. The conclusion reached is that Prof. Fabian always uses a joke to introduce the topic of a homily.
Keywords
Homily-introduction, Humour, Joke, Topic, Homiletical usage

The Expository Times 1– 6 © The Author(s) 2017 Reprints and permissions: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/0014524617691717
journals.sagepub.com/home/ext

POSPÍŠILOVÁ Anna: Rozhodujúce je nadšenie a záujem o Božie slovo. Rozhovor s Antonom Fabianom.

Množstvo titulov nech vás nepomýli, je to muž činu. V roku 1968 ho prijali na teológiu aj na medicínu, zvolil si však duchovné povolanie. Ako mladý kňaz vydával gospelové kazety, dnes môžeme počuť jeho hlas v médiách. Na Katolíckej univerzite – Teologickej fakulte v Košiciach prednáša homiletiku (kazateľstvo) a pastorálnu teológiu. Po celý tento rok sa vám prihováral svojimi homíliami v rubrike Liturgia. Predstavujeme Antona Fabiana (64).

Publikované: Katolícke noviny roč. 129, 2014, č. 47, str. 10 – 11.