Úžas nad životom

Exercície 1987 Chalupa – Fabian
18x 45 min.