streda, 10. apríla 2024

Zázrak vykúpenia 1984

Ďalšie informácie

Mária Nedomová, rod. Mišenčíková, spev 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,17,20,21

Zuzana Marcinová, rod. Veselovská, organ, spev – vokály

  • Pavol Varga
  • spev 3, 9, 15,
  • basová gitara 10, 12,13, 15, 16.

JAROSLAV FABIAN, gitara, zvuková réžia

Anton Fabian, basová gitara od 1 až po 9, 11, 17, 18, 19

Anna Ficíková,  rod. Radzová

Hudba a text 3, 10,14, 15, 16,

Július Chalupa,

producent

Texty/Noty skladieb

Tento gospelový program vznikol na fare v Hýľove vďaka podnetom Júliusa Chalupu, farára v Tvarožnej, ktorý na tento účel kúpil profesionálny kotúčový magnetofón. Zásluhu na nahrávaní piesní majú študenti – konzervatoristi z Košíc. Audiokazety sa šírili samizdatovo (Mária a Pavol Sedlák, Anton Mazán, Mária Galliková.) Z ohlasov na počúvanie piesní je známe, že  inšpirovali mnohých pre kňazské a rehoľné povolanie, slúžili chorým v nemocniciach, šoférom pri cestovaní, mamkám v kuchyni pri varení. Vo svojej dobe – 80. roky dvadsiateho storočia – plnili významnú evanjelizačnú funkciu.