Boh sa pyšným protiví

Autor románu Karol Pakóczy.

Podľa samizdatového vydania audioknihu nahrali

Július Chalupa a Anton Fabian v Hýľove pri Košiciach 1985.

Technická spolupráca Jaroslav Fabian.