štvrtok, 13. júna 2024
Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce. Vysokoškolská učebnica. Bakalárske štúdium sociálnej práce, prvý ročník, zimný semester, povinný predmet, 6 kreditov.

Historický prierez sociálnou prácou do roku 1900.

Sociálne encykliky. Učebný text

Študijný program: sociálna práca, bc. 3. roč. ext. ZS

Sociálne a religiózne aspekty manželstva.

Sociálna práca, bc. ext. 2 roč. ZS

Teórie sociálnej práce - mgr

Sociálna práca, mgr. ext. 1. roč.