nedeľa, 16. júna 2024

Viera – rozvinutý pozorovací talent

Obsah

duchovnej obnovy „Viera a náboženstvo – rozvinutý pozorovací talent“

realizovanej v Bardejovských kúpeľoch, február 2017.

Ide o prednášky z oblasti spirituality a katolíckej teológie.

 

1 Predstava o Bohu. Vzťah https://youtu.be/oq2yvzOwWPU

2 Mať čas. Komunikácia ako podmienka vzťahu https://youtu.be/WziQUiUVxrc

3 Viera. Podmienka: dar a obeta https://youtu.be/us5Z8PI8dM8

4 Prax a teória – súvislosť  https://youtu.be/Ry1mq1xcIdI

5 Čítanie znakov – postavy https://youtu.be/FBsgIad-OM0

6 Znaky – sviatosti – vlastnosti https://youtu.be/WpLlom99vlA

7 Pokánie – dve strany medaily https://youtu.be/xLWIrYlwtg4

8 Pokánie mimosviatostné https://youtu.be/mpo_7gsrJzQ

9 Sv. prijímanie je posila nie odmena https://youtu.be/zrzmaNVwDVU

10 Disharmonický človek https://youtu.be/4ntgzxIjnIc

11 Eros a agapé https://youtu.be/Zm77of7ZN84

12 Kríž-vzorec dozrievania https://youtu.be/CAsswRtc1xU

13 Láska väčšia ako zloba  https://youtu.be/6plnu2zRZvA

14 Aplikácia do soc. oblasti https://youtu.be/TqAlTbugDkQ

15 Modlitba https://youtu.be/ZDggdieeJH8

16 Zmysel utrpenia https://youtu.be/AaOK4kcixYM

17 Problém utrpenia https://youtu.be/N2TOL6qPsEU

18 Spracovanie utrpenia  https://youtu.be/XnzFvozOijo

19 Začiatok duch. obnovy, Herodes  https://youtu.be/wjRZb3Jwg2o

20 Žalm Trinásty. https://youtu.be/QQeS6pJhD8c

21 Byť svetlom, soľou, záver. https://youtu.be/NPA3QfFDUSE