Báseň ako modlitba. Výber z tvorby svetových autorov

Editori a recitovanie: Július Chalupa a Anton Fabian.

Pôvodná samizdatová nahrávka vznikla na fare v Hýľove pri Košiciach v roku 1983.

Technická spolupráca Jaroslav Fabian.

Reedícia v roku 2004 na štyroch nosičoch CD.

Editori a recitovanie: Július Chalupa a Anton Fabian.

Pôvodná samizdatová nahrávka vznikla na fare v Hýľove pri Košiciach v roku 1983.

Technická spolupráca Jaroslav Fabian.

Reedícia v roku 2004 na štyroch nosičoch CD.

Editori a recitovanie: Július Chalupa a Anton Fabian.

Pôvodná samizdatová nahrávka vznikla na fare v Hýľove pri Košiciach v roku 1983.

Technická spolupráca Jaroslav Fabian.

Reedícia v roku 2004 na štyroch nosičoch CD.

Editori a recitovanie: Július Chalupa a Anton Fabian.

Pôvodná samizdatová nahrávka vznikla na fare v Hýľove pri Košiciach v roku 1983.

Technická spolupráca Jaroslav Fabian.

Reedícia v roku 2004 na štyroch nosičoch CD.