Videoklipy

VIA LUCIS 2009

Module cannot be rendered as the requested content is not (longer) accessible. Contact the administrator to get access.

Texty/Noty skladieb

HUDBA: JAROSLAV FABIAN
TEXT: ANTON FABIAN
SPEV: MARIÁN ČEKOVSKÝ

Čo hľadáte živého
v tmavom kúte skaly ?
Choďte, vravte vo svete:
z mŕtvych vstal! Je s vami!

V hrobe nechal otázky
tých, čo veriť nechcú.
Zmenil temno na svetlo,
dvíha, tých čo klesnú.

Nám dáva príkaz
lásky, jednoty.
On v nej aj vždy žiari
v prítmi všedných dní.

Nádej nám vlieva
jeho slovo dnes:
kto verí, žiť bude!
Nestratí svoj lesk.

Ako zrnko pod hlinou,
nový život skrýva,
nesmrteľnej pravdy svet
vo mne, v tebe býva.

Hladné ústa sýtiť
chlebom nestačí.
Zmŕtvychvstalý robí
chodník v bodľačí.

Nám dáva príkaz
lásky, jednoty.
On v nej aj vždy žiari
v prítmi všedných dní.

Nádej nám vlieva
jeho slovo dnes:
kto verí, žiť bude!
Nestratí svoj lesk.

Nádej nám vlieva
jeho slovo dnes:
kto verí, žiť bude!
Nestratí svoj lesk.

HUDBA: JAROSLAV FABIAN
ANTÓNIA SABOLOVÁ FABIANOVÁ
TEXT: ANTON FABIAN
SPEV: ANTÓNIA SABOLOVÁ FABIANOVÁ

Kým miesto šťastia
človek popol pije,
zostáva jak v hrobe:
nežije, hoc´ žije.

V tých, čo sú smädní,
hladní, nahí, väzni,
svoju bolesť skrýva
portrét kríža verný.

Kríž stále hlása:
Boh sa ponára
aj tam, kde človek trpí,
aj kde zomiera.

Prázdny hrob hlása:
Ježiš pretvára
miesto, kde sa trpí,
aj kde zomiera.

K prázdnemu hrobu
Peter a Ján bežia,
tam, kde bolo telo,
šatka, plachty ležia.

Odvalený kameň:
stal sa zázrak azda?
To, čo vidia, veria.
Slnko skvie sa zasa.

Kríž stále hlása:
Boh sa ponára
aj tam, kde človek trpí,
aj kde zomiera.

Prázdny hrob hlása:
Ježiš pretvára
miesto, kde sa trpí,
aj kde zomiera.

Dá sa vzkriesiť dobro,
srdce v dlani núkať,
znova s láskou kráčať,
nezostať pri mukách.

Kvet si nájde miesto,
hoc je tŕnie vôkol.
Nebo sa usmieva,
dáva nádej, pokoj.

Kríž stále hlása:
Boh sa ponára
aj tam, kde človek trpí,
aj kde zomiera.

Prázdny hrob hlása:
Ježiš pretvára
miesto, kde sa trpí,
aj kde zomiera.https://fabiananton.sk/wp-content/uploads/2018/07/02_Prázdny-hrob.pdf

Magdaléna

hudba: Antónia  Fabianová, Jaroslav  Fabian

Text: Mária Sedláková- Anton Fabian

SPEV: Antónia  Fabianová – Viliam  Csontos

Keby si vedel o túžbach

ktoré mám v srdci skryté,

prišiel by si ich vyplniť

hneď ráno, na úsvite.

Keby si vedel o plánoch,

ktoré mi hlavou letia,

neváhal by si pridať sa

deň stráviť plný žitia.

Tam, kde je láska, život sa mení

ožíva nádej, rozkvitá hrob.

Tam, kde je láska, zazvoní radosť

Čaša sa plní, úsmev je most.

Keďže som vedel o sníčkoch

ktoré máš v srdci skryté

prišiel som ti ich vyplniť

hneď ráno, na úsvite.

Stál som tam ako záhradník

a volal ticho: Mária!

S Magdalou si sa rozlúčila

Láska aj teba vzkriesila.

  1. Emauzy

Hudba: Antónia Fabianová, Text: Mária Sedláková

Spev : Mária  Ičová, Marián  Čekovský, Antónia  Fabianová

 

Po ceste do Emauz kráčajú

Čo bolo nedávno, zvažujú.

Ježiš bol blízky a živý Pán,

odrazu zostal z nich každý sám.

Myšlienky chmúrne a ťaživé

Sklamanie a hlavy zvesené.

Oči ich zastreté smútkom sú

Keď zrazu blíži sa dáky muž.

Pridá sa s otázkou k pocestným:

“O čom je reč vaša, Emauzskí?”

Prekvapia sa celí zronení:

“Ty nevieš o správe týchto dní?“

Kde žiješ, že nevieš túto zvesť,

že dali Ježiša pred súd viesť?

Prorok, ten múdry a mocný muž

Na kríži zomrel a niet ho už.

Všetci sme dúfali v neho, ver,

mysliac, že vykúpi Izrael.

Tri dni už odvtedy ubehli,

niektoré ženy sa preľakli.

Len prázdny hrob našli nadránom

Divili sa rečiam anjelov:

vraj žije ich Majster, tvrdili

aj muži prázdny hrob videli.”

Po týchto slovách muž tajomný

Oslovil dvoch našich pocestných:

“Srdcom ste nemúdri, ťarbaví,

veď to aj proroci vraveli,

že trpieť Mesiáš tak musí,

pred svojou slávou smrť okúsiť.”

Ďalej im vykladal podrobne

tajomstvá o sebe nedávne.

Rozhovor s pútnikom nádej dal

By zostal, každý z nich naliehal.

Pri víne, chlebe ho spoznali

nadšení naspäť sa vrátili.

Aj so mnou si stále, môj Pane

Hoci mám oči tmou zastreté.

Srdce mi za tebou nehorí,

pochopiť často som ťarbavý.

Buď so mnou na cestách, necestách.

Vypĺňaj okienka v krížovkách.

Zostaň aj dnes, keď sa zvečerí,

rozžíhaj plamienok dôvery.

  1. Zostaň s nami

Hudba: Jaroslav  Fabian – Antónia  Fabianová

Text: Anton Fabian

SPEV : Antónia  Fabianová

 

Pri emauzskom stole / traja muži sedia

Málo slov im stačí / veľa sa dozvedia.

Jedia z chleba, slova / každý z čaše pije

Oči otvorené / veď náš Rabbi žije !

Zostaň s nami Pane,

veď sa zvečerieva

Emauzy  sú miestom

kde sa nádej vlieva

Aj s nami večeriaš / v znaku chleba vína.

Náš život premieňaš, / k sláve nás dvíhaš.

Viac myslieť na druhých / odkrojiť si z chleba

pozývaš nás stále / Pravda čo si z neba.

 

Chlieb nám každodenný / Otec pripravuje

na púti za šťastím / zdá sa, že  dlhá  je

Vezmite a jedzte / opakuješ všetkým

aj čiernym aj bielym / aj svätým aj hriešnym.

  1. Zatvorený človek

Hudba: Antónia  Fabianová,  Text: Anton Fabian

SPEV: Viliam  Csontos

 

Zatvorili dvere.

Zamkli na závoru

zo strachu že boli

s Nazaretským spolu.

Keď už jeho nieto,

ktože nás ochráni ?

Skončilo sa všetko.

Budeme rybári.

On sa dvier nebojí.

Otvoril už skaly.

Vstal zmŕtvych a túži

pokoj priniesť malým.

“Pozrite, mám ruky,

nohy aké máte.

Nie som prízrak. Žijem,

tak sa neľakajte.”

Srdce zatvorené –

každý také máme

kým ho neotvorí

láska, večný prameň.

Zamrznutý úsmev,

uzamknutý človek,

kým sa nerozsvieti

nad ním svetlo nové.

  1. Milosrdenstvo

Hudba : Antónia  Fabianová, Text: Anton Fabian

SPEV: Bernadeta  Fabianová

 

Môj duch je žalobca

vždy večer ma súdi

volá sa: svedomie.

Neľúbi čo ľúbim.

Jeho Duch je iný

volá sa Duch Svätý

robí advokáta,

duši nosí kvety.

Duch lásky, nádeje

zaplaví svet celý

lebo Zmŕtvychvstalý

medzi nami velí.

Komu odpustíte

bude odpustené

a milosrdenstvo

znova vyslovené

Dôverujem Pane

istotu mám v Tebe

že si milosrdný

pritúliš ma k sebe.

Ani dnes nesúdiš

neotváraš rany

a špinavé vody

meníš na fontány.

  1. Tomáš

Hudba: Antónia  Fabianová, Text: Mária Sedláková

Spev : Viliam  CSontos

 

Sklamal ma Majster,

veď ho už niet.

Čakal som slávu,

budúci svet.

To bolo sľubov,

teraz ho niet.

Kde je  ten víťaz?

Zvädnutý kvet.

Videli sme Pána!

Ale ja nie!

Vlož ruky do rán,

Tomáš už ver!

Videli sme Pána!

Buď pokoj vám!

S Tomášom zvolaj:

Môj Boh a Pán!

Myslel to vážne

keď vravel nám

o sláve Otca

a rajských brán?

Keď do rán jeho

ruky vložím

pochybnosť všetku

preč odložím.

  1. To je Pán

Hudba : Antónia  Fabianová, Text: Anton Fabian

SPEV : Marián Čekovský, Antónia Fabianová

 

To je Pán ! Kto je tam ?

Asi Pán ! Stojí sám ?

Máva nám ! Žeby Pán ?

Vesluj tam ! Je to Pán !

Ešte za tmy, skoro ráno

z brehu počuť: skúste vpravo !

Sieť je plná – vidí Ján

Peter skáče. Je to Pán !

Chlieb a ryby pripravené

v Jeho láske upečené

láme, dáva, ticho, sám

všetci vedia: Je to Pán !

Naše srdcia – prázdne siete

všetkých voláš: veriť smiete!

Kto Ťa uzná – sieť je plná

Tvoja láska milosrdná.

Naše stoly preplnené

bez Teba sú smuto – biele

Len keď láska prisadne si

máme radosť ako deti.

Prisadni si ku nám, Pane

pochopíme zmŕtvychvstanie

aj na brehu našich dní

pri Tebe sa rozjasní.

  1. Peter

HUDBA : Antónia  Fabianová, Text: Anton Fabian

Spev: Stanislav  Novotný

 

Na brehu jazera

Ježiš sa ho pýtal:

Miluješ ma viacej

skala viery žitá ?

Najprv trikrát zaprel,

potom vyznal trikrát:

Pane, ty vieš všetko!

Ty vieš, že ťa mám rád!

Naše túžby živé:

tancovať a spievať,

viac mať, viac byť, viac žiť

od zajtra do včera.

Miluj  a  slúž viacej,

chromých povystieraj !

S ideálom v srdci

chodník k nebu meraj !

Ako prvý –  Peter

povzbudzoval, liečil,

kde ľudia smútili

o radosti svedčil

Miloval a slúžil,

nemal odev z perál,

s ideálom v srdci

chodník k nebu meral.

Keď pri bráne stretol

chromého žobráka,

vystrel naňho ruky

a povedal: Kráčaj !

Zlata, striebra nemám,

ale čo mám ti dám.

Zahoď barly ! Pozri,

uzdraví ťa náš Pán.

  1. Galilejský vrch

Hudba: Antónia  Fabianová, Text: Anton Fabian

SPEV : Viliam  Csontos, Marián  Berta

Galilejský vrch pamätá ako poslal pán do sveta

tých, čo v neho uverili, tri roky s Ním v láske žili.

Iďte, učte uzdravujte, hladných, smädných posilňujte.

Prinášajte úsmev v tvárí. Chlieb a víno na oltári.

Ja som s vami-nie ste sami, Keď ste v láske-v sile zhora

zmeníte svet. Neodolá zmrznutá zem. Slnko volá.

Narodili sme sa včera, obliekla nás mať do tela.

Ten, čo krstnú vodu núkal, obliekol nás však do Ducha.

Galilejský vrch pamätá príkaz lásky: ísť do sveta

Nesúdiť a nepohŕdať, soľou byť a vždy zmŕtvych vstať.

  1. Nikto nie je  radšej sám

HUDBA:  Jaroslav  Fabian, Text: Anton Fabian – Mária Sedláková

SPEV : Viliam Csontos

 

Nikto nie je radšej sám.

Ja do neba odchádzam.

Tam sa môžeš so mnou stretnúť,

nenechám ťa v prachu zvädnúť.

Nikto nie je radšej sám.

Do neba ťa pozývam.

Je tam, kde je láska v srdci

a kde dávaš bozk horúci.

Nikto nie je radšej sám.

Aj na kríži vyhrávam.

Keď som s Otcom zjednotený

viac som v nebi jak na zemi.

Nikto nie je radšej sám.

Urob z domu svojho chrám.

Pominie sa všetko staré

iba láska ti zostane.

  1. Mária

Hudba: Jaroslav FABIAN, Antónia  Fabianová

Text: Anton Fabian

SPEV : Bernadeta  Fabianová

 

Na prosbu Márie

bolo z vody víno

v Káne Galilejskej.

A svet bol o inom.

S Dvanástimi spolu

večeradlo tiché –

Mária sa modlí.

Narodí sa Cirkev.

V spoločenstve lásky

Cirkev má tvár mamy.

Ožíva s Máriou

znova Turícami.

V spoločenstve lásky

Cirkev má tvár mamy.

Boží Duch hovorí

ľudskými ústami.

Oroduj Mária,

nech sme Cirkev živá.

Daj, nech máme Ducha.

Iskra oheň skrýva.

Zázraky sa dejú,

kde sa modlia spolu.

A nové Turíce

premiestnia aj horu.

  1. Turíčna radosť

Hudba : Antónia  Fabianová, Text: Mária Sedláková

Spev : Antónia  Ďurišová

 

V deň Turíc radosť zaplavila tých,

ktorí pravdu hľadali.

Duch Boží,duch šťastia,duch lásky

na tvári smutných sa objavil.

Spievali všetci o radosti

ktorú Boh ľuďom z lásky dal.

Vzkriesený Ježiš na Turíce

Božieho Ducha odovzdal.

Radosť je krásna a veľká vec,

vie to už nejeden umelec

keď tvorí pre druhých sen cieľa

a svoju radosť im posiela.

Turíčna radosť, úžasná vec,

vie to aj Najväčší umelec

ON Stvoril pre Teba veľdiela

a svoju radosť Ti posiela.

Vždy spievaj pieseň o radosti

nemáš byť smutný ani deň.

Veď Boh ťa ľúbi od večnosti

a tvoje srdce bije preň.

Prežívaj dni, keď od radosti

k druhým sa budeš ponáhľať

a podľa vzoru Ježišovho

všetkým navôkol pomáhať.

Ďalšie informácie

Fotogaléria